Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte belastingvoordelen krijgen?

Bron: Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Alleen auto's voor personenvervoer langs de weg leveren belastingvoordelen op. Dit wil zeggen: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (type stationcar), minibussen en trage voertuigen.

In uitzonderlijke situaties heeft u als invalide of gehandicapte ook recht op belastingvoordelen voor een lichte vrachtauto met zijruiten. Dat is het geval als het gebruik van een lichte vrachtauto wordt gerechtvaardigd door de noden van uw persoonlijke vervoer. Een attest van uw geneesheer moet dat bevestigen. Bijvoorbeeld, uw gezondheidstoestand laat niet toe dat u uw rolstoel verlaat bij verplaatsingen.

Opmerking

Als u aanspraak maakt op het fiscale gunstregime voor een auto voor dubbel gebruik, een minibus of een lichte vrachtauto met zijruiten moet u er zich bovendien schriftelijk toe verbinden de auto nooit te zullen gebruiken voor:

  • goederenvervoer (uitgezonderd uw eigen bagage)
  • bezoldigd personenvervoer

Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte geen belastingvoordelen krijgen?

Volgende voertuigen geven geen recht op een belastingvoordeel:

  • voertuigen die worden gebruikt voor bezoldigd personenvervoer (taxi's ...)
  • voertuigen die worden gebruikt voor goederenvervoer
  • motorhomes, kampeerwagens, caravans, campingcars ...
  • bromfietsen (ook al zijn ze uitgerust met een carrosserie), motorfietsen ...

Kan ik als invalide of gehandicapte een belastingvoordeel krijgen voor verschillende voertuigen tegelijk?

Neen, de fiscale voordelen gelden maar voor één enkel voertuig per persoon.

Op wiens naam moet het voertuig ingeschreven zijn bij de DIV?

Om de voordelige btw-regeling te kunnen genieten, moet het voertuig ingeschreven zijn:

  • op naam van de invalide of gehandicapte zelf, of
  • op naam van de wettige vertegenwoordiger als de invalide of gehandicapte minderjarig is of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is geplaatst

VRIJBLIJVEND ADVIES

Elke klant heeft een op maat gemaakte auto-aanpassing nodig.
Vraag ons advies over de specifieke mogelijkheden die elk automerk kan bieden
en kom bij ons de oplossingen ontdekken.

VRAAG GESPREK AAN

ONTDEK AL ONZE OPLOSSINGEN

ZELF RIJDEN

MEER INFO

MEE RIJDEN

MEER INFO

IN GROEP RIJDEN

MEER INFO

VEILIG RIJDEN

MEER INFO