Wat houdt een homologatie in?

'Homologatie' betekent hetzelfde als goedkeuring. Een goedkeuring is een akkoordverklaring of certificering van een goedkeuringsinstantie dat één voertuig of een voertuigtype voldoet aan alle relevante technische en bestuursrechtelijke bepalingen.

Goedkeuringsinstanties in België

  • Vlaams gewest (departement Mobiliteit en Openbare Werken)
  • Waals gewest
  • Brussels hoofdstedelijk gewest

Het hoofddoel bij de goedkeuring van voertuigen is ervoor te zorgen dat voertuigen, onderdelen en technische eenheden die op de markt worden gebracht een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden:

  • Een gehomologeerd voertuig voldoet aan de gestelde technische en administratieve vereisten. 
  • Er gaat hierbij een bijzondere aandacht uit naar de aspecten veiligheid, milieu en interne markt.
  • Veiligheid voor alle weggebruikers (de bestuurder, inzittende, voetgangers, ...). Concreet houdt dit in dat onder andere remmen, veiligheidsgordels, banden,... moeten voldoen aan de technische vereisten.
  • Milieu omvat zowel de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes als het geluidsniveau.
  • Men baseert zich op duidelijke, geharmoniseerde eisen en regels voor iedereen binnen de EU.

VRIJBLIJVEND ADVIES

Elke klant heeft een op maat gemaakte auto-aanpassing nodig.
Vraag ons advies over de specifieke mogelijkheden die elk automerk kan bieden
en kom bij ons de oplossingen ontdekken.

VRAAG GESPREK AAN

ONTDEK AL ONZE OPLOSSINGEN

ZELF RIJDEN

MEER INFO

MEE RIJDEN

MEER INFO

IN GROEP RIJDEN

MEER INFO

VEILIG RIJDEN

MEER INFO